Volgen

Hoe werkt de berekening box 3 heffing

Heffingvrij vermogen
Het heffingsvrij vermogen is een vast bedrag van het vermogen (uw bezittingen min uw schulden) van de belastingplichtige dat is vrijgesteld van belastingheffing in box 3.

Voor 2017 bedraagt dit bedrag € 25.000.

Heeft men het hele jaar een fiscale partner, dan wordt het heffingsvrij vermogen verdubbeld tot € 50.000.

Grondslag sparen en beleggen
Het vermogen waarover in box 3 belasting wordt geheven is de ‘grondslag sparen en beleggen’, en is gelijk aan het vermogen op 1 januari van het jaar van aangifte verminderd met het heffingsvrij vermogen. 

Fiscale partner
Heeft men het hele jaar een fiscale partner, dan is de grondslag sparen en beleggen het gezamenlijke vermogen op 1 januari van beide fiscale partners gezamenlijk verminderd met het gezamenlijke heffingsvrij vermogen (€ 50.000). Elke verdeling is mogelijk.

Wordt de grondslag verdeeld, dan moet de fiscale partner de aangifte van de belastingplichtige mede- ondertekenen. Doet de fiscale partner ook aangifte, doen moeten de aangiftes wederzijds worden ondertekend.

Geen fiscale partner
De grondslag sparen en beleggen voor de belastingplichtige zonder fiscale partner is gelijk aan de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar van aangifte verminderd met het heffingsvrij vermogen (€ 25.000).

Voordeel sparen en beleggen
Over de grondslag sparen en beleggen wordt een vermogens afhankelijk forfaitair rendement berekend, dat wordt belast tegen een tarief van 30%.

Schijf

Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen

Percentage 1,63%

Percentage 5,39%

1

Tot € 75.000 

67%

33%

2

Vanaf € 75.000 tot € 975.000

21%

79%

3

Vanaf € 975.000

0%

100%

Voorbeeld persoon met fiscale partner en verdeling 50-50
Spaargeld van relatie en fiscale partner bedraagt samen € 250.000. Er zijn geen schulden. De grondslag sparen en beleggen is dan € 250.000 - € 50.000 heffingsvrij vermogen = € 200.000. Iedere partner geeft € 100.000 op. Het voordeel wordt berekend aan de hand van de bovenstaande schijven in box 3. € 75.000 valt in de 1e schijf en € 25.000 in de 2e schijf. Deze berekening maakt u voor beide partners.

Schijven in box 3

Totaalbedrag
in schijf

Verdeling bedrag
in schijf

Percentage

Voordeel

1

€ 75.000

67% x € 75.000 =
€ 50.250

1,63% x € 50.250

€  819

1

€ 75.000

33% x € 75.000 =
€ 24.750

5,39% x € 24.750

€ 1.334

2

€ 25.000

21% x € 25.000 =
€ 5.250

1,63% x € 5.250

€  85

2

€ 25.000

79% x € 25.000 =
€ 19.750

5,39% x € 19.750

€ 1.064

Totaal voordeel
box 3

     

€ 3.302

De berekening van het voordeel van beide partners in de 1e schijf:

Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%.
Het voordeel bedraagt dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,39%.
Het voordeel bedraagt dus 5,39% x € 24.750 = € 1.334.

Het voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.153 (€ 819 + € 1.334).

Het voordeel van de fiscale partner in de 1e schijf is in totaal € 2.153 (€ 819 + € 1.334)

De berekening van het voordeel en beide partners in de 2e schijf:

Voor 21% x € 25.000 = € 5.250 geldt het percentage van 1,63%.
Het voordeel is dus 1,63% x € 5.250 = € 85.

Voor 79% x € 25.000 = € 19.750 geldt het percentage van 5,39%.
Het voordeel is dus 5,39% x € 19.750 = € 1.064.

Het voordeel in de 2e schijf is in totaal € 85 + € 1.064 = € 1.149.

Het voordeel van de fiscale partner in de 2e schijf is in totaal € 85 + € 1.064 = € 1.149.

De berekening van de belasting over het voordeel in box 3:

Het voordeel in box 3 bedraagt in totaal € 2.153 + € 1.149 = € 3.302.
Over dit voordeel betaalt men 30% belasting = € 991. Het voordeel van de fiscale partner in box 3 is in totaal € 2.153 + € 1.149 = € 3.302.
De fiscale partner betaalt over dit voordeel ook 30% belasting = € 991.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen