Volgen

Nieuw in versie 2017/1

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 

Sofi-cijfers, CAO- en BPF-gegevens

Sofi-cijfers 2017

 • de sociale en fiscale cijfers voor het jaar 2017 zijn verwerkt in de software;
 • de CAO-gegevens zijn geactualiseerd tot december 2016;
 • de BPF-gegevens zijn aangevuld tot en met het jaar 2016;
 • verplichtstellingen voor BPF regelingen zijn geactualiseerd tot december 2016.

 

Pensioendatabank

De pensioendatabank is geüpdatet met de meest recente wetgeving, resoluties en jurisprudentie voor de Nederlandse en de Internationale pensioenregelgeving.

 

DIA

Onttrekking (ontsparen) aan vermogen partner

In de onderdelen Inventarisatie en Financieel, kunt u in het tabblad Actuarieel rekening houden met ontsparen. Hierdoor wordt het negatief netto besteedbaar inkomen gecompenseerd vanuit het vermogen. Deze functie is uitgebreid, zodat u voortaan – indien gewenst - tevens kunt onttrekken aan het vermogen van de partner.

Voorwaarde voor deze toepassing op het vermogen van de partner, is dat de partner ‘Uitgebreid’ (instelling op het tabblad Persoonlijke gegevens) meegenomen is in het dossier.

Het onttrekken aan het vermogen kan bovendien plaatsvinden in de Life Events:

 • Stoppen met werken;
 • Overlijden;
 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Kinderen;
 • Onderneming;
 • Woning.

Berekening box 3 belastingheffing

Als onderdeel van de aanpassing in sofi-cijfers, is de berekening van de belastingheffing in Box3 aangepast aan het nieuwe regime.

Import XML mijnpensioenoverzicht.nl

Sinds de invoering van de verhoogde AOW-leeftijd, is de export uit mijnpensioenoverzicht aangepast. Deze aanpassing hebben wij ook doorgevoerd in DIA, zodat de betreffende export weer naadloos geïmporteerd kan worden in DIA.

XBRL-import uitgebreid

In DIA is het mogelijk om de aangifte door middel van een XBRL-bestand te importeren. Deze import is uitgebreid met gegevens ten behoeve van spaar- en beleggingsrekeningen.

 

Wiebes-scenario

ZVW premie

Omdat de ZVW-premie in de meeste gevallen 5,5% van de periodieke uitkering (van toepassing op de uitkering oudedagsverplichting én pensioenuitkering) tot het maximum ZVW-loon bedraagt, rekent het Wiebes-scenario hier voortaan standaard mee.

Indien u wenst te rekenen met een afwijkende ZVW-premie, kunt u deze aanpassen in de Berekeningsgrondslagen.

 

Advantage

Offerteproces verbeterd

Indien u vanuit het Offerteproces (na het versturen van de offerteverzoeken) de Wft-Inventarisatie opnieuw wenste aan te passen, bleven er in sommige gevallen meldingen open staan. Dit is opgelost.

Productaanpassingen en nieuwe producten

 • de productkenmerken zijn opgenomen van:
  • MKB Garantiepluspensioen van Onderlinge ’s-Gravenhage;
  • DGA Garantiepluspensioen van Onderlinge ’s-Gravenhage.
 • nieuwe ANW-tarieven per 1-1-2017 zijn verwerkt voor:
  • Aegon PPI Pensioenabonnement flex;
  • Aegon DB-abonnement.

 

Pensioenprogramma en Benaderde Marktwaarde

SRA rekenrentes RJ-waardering

De RJ-rekenrentes conform SRA- en RJ-systematiek zijn bijgewerkt tot en met 31-12-2016.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen