Volgen

Hoe indexeer ik het opgegeven excedent bij een Witteveen 2015 berekening

In deze situatie wordt bij de invoer niet gevraagd of het excedent geïndexeerd moet worden en blijft de indexatie van het excedent buiten beschouwing.

Om dit te voorkomen moet bij de jaarlijkse (vervolg)berekeningen het geïndexeerde excedent worden opgegeven. Dat kan eenvoudig door handmatig het bestaande excedent te indexeren en dit bedrag als nieuw excedent op te geven.

Deze systematiek is uitsluitend van toepassing bij geïndexeerde excedenten, controleer de pensioenbrief in het dossier hierop. Nominale excedenten kunt u laten staan.

NB: Voor de commerciële berekening wordt de toekomstige indexatie niet meegenomen. U kunt dit alsnog meenemen door in het programma Benaderde Marktwaarde een aparte berekening te maken voor het excedent. U verwijdert dan het excedent uit de pensioenberekening in het pensioenprogramma en telt de uitkomsten van de beide berekeningen bij elkaar op.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen