Volgen

Hoe werkt de meer/minder systematiek voor uitgaven

In de Life Events wordt u gevraagd of u de uitgaven voor levensonderhoud wilt aanpassen. Wanneer u daarvoor kiest, kunt u aangeven hoe u de uitgaven wilt aanpassen. Voor een verhoging van de uitgaven kiest u ‘meer’, voor een verlaging van de uitgaven kiest u ‘minder’.

Deze systematiek is gekozen, omdat uitgaven gespecificeerd opgegeven kunnen zijn (In de Inventarisatie of het onderdeel Financieel bijvoorbeeld). Het zou dan erg arbeidsintensief worden om de uitgaven hier weer per gespecificeerde uitgave aan te passen.

Alle uitgaven worden dus als 1 waarde getoond in de bij de Life Events behorende rapportage en grafieken. Op die manier kan de meer/minder systematiek efficiënt worden toegepast als een verhoging of verlaging van de totale uitgaven.

TIP: Het is mogelijk om een verhoging/verlaging op te geven die levenslang duurt (structurele wijziging), tijdelijk duurt, of een eenmalige wijziging!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen