Volgen

Nieuw in versie 2017/2

Algemeen
In alle applicaties is de nieuwe overlevingstafel GBM/GBV 2010-2015 opgenomen.

Gebruikersbeheer (DIA, Wiebes-scenario en Advantage)
Het Gebruikersbeheer in bovengenoemde applicaties, is in verband met uitbreiding van de beveiligingsopties, voorzien van een beheerdersfunctie. Als beheerder kunt u gebruikers aanmaken, wijzigen en verwijderen. Tevens bepaalt u welke gebruiker toegang heeft tot welke applicaties.

Indien u één of meerdere beheerders inregelt, kunnen gebruikers zichzelf niet meer zelfstandig aanmaken, maar dienen zij een verzoek voor toegang in te dienen.

Indien er reeds meerdere gebruikers zijn aangemaakt, krijgt de eerst geregistreerde gebruiker automatisch beheerrechten met deze update.

Voor meer informatie over de exacte werking kunt u onze Quick guide: Gebruikersbeheer & licenties bekijken.


Wiebes-scenario
Uitfasering pensioen in eigen beheer: het is zo ver.
Het wetsvoorstel (34.555) is op 7 maart 2017 aangenomen. Inclusief de Novelle (34.662) met wijzigingen inzake extern eigen beheer situaties. De Wet wordt van kracht op 1 april aanstaande.
Hierop hebben wij het Wiebes-scenario op diverse punten aangepast en uitgebreid:

Het Wiebes-dashboard
Middels het dashboard heeft u volledig inzicht in de status van uw dossiers. Bijvoorbeeld in welke fase een dossier zich bevindt, of wanneer er actie ondernomen dient te worden. Daarnaast treft u een bijbehorende managementrapportage inclusief een portefeuilleoverzicht aan.
 
Bulkimport
Middels de bulkimport in het Wiebes-dashboard, importeert u eenvoudig en snel alle te behandelen Akkermans & Partners dossiers uit het pensioenprogramma of Benaderde Marktwaarde. Waarbij tevens automatisch de dossiers worden aangemaakt in het Wiebes-scenario. Zie ook onze Quick Guide: Voorbereiding Project Uitfasering PEB voor een optimale verwerking van uw DGA-dossiers.
 
Scenario's
Verfijning van de berekeningen in de 3 scenario’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
• een jaarlijkse bruto/netto rendementsberekening in de BV, in plaats van de eenmalige eindheffing 20 jaar na de AOW-leeftijd;
• een jaarlijks cashflow overzicht;
• een sluitende actief- en passiefzijde van de balans in de cijfermatige toelichtingen in de bijlagen;
• periodes die niet langer afgerond worden op jaren, maar exact worden berekend.

Novelle
Verwerking van de Novelle inzake het onderscheid tussen ‘intern’ en ‘extern eigen beheer’ situaties. De fiscale waardering wordt aangepast ingeval van extern eigen beheer. De indexatieverplichting wordt hierin meegenomen. Daarnaast kan de ‘actiefpost indexatielasten’ die bij de Werk BV staat, ook opgegeven worden. Deze wordt vervolgens ineens (afkoop) of jaarlijks tot 87-jarige leeftijd (omzetting) afgebouwd met een cijfermatige uitwerking in het resultatenscherm en het rapport.

Aangepast adviesrapport én modelovereenkomsten
Het adviesrapport is aangepast aan de definitieve wetgeving en de verfijnde berekeningen. In FM Overeenkomstenprogramma (los verkrijgbaar) met onder andere een model afkoopovereenkomst en omzettingsovereenkomst, zijn versies voor extern eigen beheer verwerkt en diverse aanvullende bepalingen uit de definitieve wet opgenomen, zoals verwijzingen naar de wetsartikelen en bepaling van erfgenamen.
 
Berekeningsbijlagen in MS Excel
De bijlagen met berekeningsgegevens zijn beschikbaar als rapport in MS Excel. Zodat u gedetailleerd inzicht krijgt in de berekeningen.

Whitepaper
Het herziene Whitepaper inzake Uitfasering pensioen in eigen beheer, is opgenomen in het afdrukmenu inclusief een universele checklist ten behoeve van uw dossiervorming.

Opbouw DGA-pensioen
In het Wiebes-scenario kunt u tevens rekening houden met de toekomstige opbouw van het DGA-pensioen. Evenals de ORV (6 producten) voor het nabestaanden pensioen. Vanaf deze update kunt u naast het DGA-product van Aegon en Legal & General, rekenen met het Allianz DGA Pensioen Pakket. Uiteraard is dit product eveneens toegevoegd aan Advantage.

 

DIA Financial Management
MS Excel export
Een veel gehoorde wens: "Kan ik de berekende gegevens, tussenberekeningen en de cijfers achter de grafieken, ook naar Excel exporteren?". Vanaf deze update is dat mogelijk. U vindt de optie als rapport in het Afdrukmenu. De cijfers worden per jaar tot aan de statistische overlijdensleeftijd gepresenteerd.
 
Afbouw hypotheekrenteaftrek
De berekening van de hypotheekrenteaftrek is verder verfijnd. Zo is de afbouw van de hypotheekrenteaftrek naar 38% in 2041 opgenomen en deze wordt gebruikt in de opgegeven hypotheken met hypotheekrenteaftrek.
 
Eigen woning forfait
Het eigen woning forfait werd niet pro rata berekend. Dit is opgelost.

 

Advantage
Regeling Nazorg wordt Pension Auditor
Waarom? Omdat Nazorg vaak werd verward met de traditionele Nazorg zoals uitgevoerd met applicaties zoals Benefits-Plaza. Daarnaast is de Pension Auditor nu ook als losse applicatie/proces te gebruiken. Dus ook als een regeling buiten Advantage is geadviseerd, kunt u de Pension Auditor gebruiken. Ook zonder Wft-vergunning!

De Pension Auditor is bij uitstek geschikt om jaarlijks de pensioenregeling te monitoren. Over een handig verdienmodel gesproken! U kunt met de Pension Auditor:
  • de civiel/juridische toetsing van de regeling uitvoeren;
  • de CAO/BPF-check uitvoeren;
  • de Betaalbaarheidstoets uitvoeren;
  • de Pensioenlastenberekening uitvoeren;
  • de ontwikkelingen van de beleggingen/Life Cycles monitoren.
En op dit moment wordt de Pension Auditor geschikt gemaakt om de wijzigingen in de regeling direct door te zetten naar de PCT (PensioenCommunicatieTool).
 
Benefits Plaza Import
Vanuit Benefits Plaza is een naadloos aansluitende export te maken van alle benodigde werknemer gegevens ten behoeve van Advantage. Deze export kan vervolgens geïmporteerd worden middels de Importwizard. De import kan uitgevoerd worden op 4 plaatsen:
  • in de Wft-inventarisatie;
  • bij de Basisvragen in het Offerteproces;
  • in de Life Cycle Analyzer;
  • in de Pension Auditor t.b.v. de jaarlijkse Regeling Nazorg.
Hier stopt de samenwerking niet, maar daarover meer op een later moment.
 
Online Intake verfijnd
Wanneer een relatie de Online Intake ingevuld heeft en de ingevulde gegevens aan Advantage terugstuurt, kunt u die ingevulde gegevens bekijken in het Advantage dossier. Deze zijn gemarkeerd met een geel bolletje en normaal geblokkeerd tegen bewerken.

De blokkering hebben wij op veler verzoek opgeheven. Om de gegevens tijdens de bespreking met de klant alsnog aan te kunnen passen, zijn deze bewerkbaar gemaakt.

Tevens worden de bewerkte gegevens dan automatisch meegenomen, indien u de Wft-inventarisatie op afstand doorloopt met het Advantage Pensioenscript in Idiligo.
 
Zoekfunctie CAO-/BPF-check vernieuwd
De CAO-/BPF-check heeft een nieuwe zoekfunctie. Voortaan kan er op basis van een intelligent algoritme, real time gezocht worden op basis van ieder willekeurig zoekwoord of een combinatie van zoekwoorden. De zoekopdrachten vinden plaats in de gehele teksten van Verplichtstellingen en Algemeen Verbindend Verklaringen. U kunt dus nog gerichter én efficiënter zoeken!

Uitbreiding
De producten in Advantage zijn weer verder uitgebreid. En wel met:

Onderlinge ’s Gravenhage, productkenmerken zijn toegevoegd voor:
  • DGA pensioen;
  • DGA geen NP;
  • Collectief Pensioen.
     Allianz, premie- en kapitaalberekening opgenomen voor:
  • DGA Pensioen Pakket.
     PensionSolutions, productkenmerken zijn toegevoegd voor:
  • Open DC;
  • Open DC Duurzaam;
  • Smart Pension Advanced;
  • Smart Pension Easy.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen