Volgen

Wiebes-dashboard

Middels ons Wiebes-dashboard heeft u volledig inzicht in de status van al uw dossiers. Bijvoorbeeld in welke fase een dossier zich bevindt, of wanneer actie ondernomen dient te worden. Zodat u de voortgang van uw dossiers perfect kunt monitoren.

Het dashboard bestaat uit 2 onderdelen:

 • een scherm met dossierinformatie;
 • een Analyse Rapport met informatie over uw portefeuille.

Wellicht vindt u de Quick Guide: Stappenplan Wiebes-scenario Uitfasering PEB ook interessant.

Wiebes-dashboard dossierinformatie
Het scherm met dossierinformatie is op ieder willekeurig moment op te roepen door in de knoppenbalk te klikken op knop_wiebes-dashboard.png(Wiebes-dashboard).

Vervolgens wordt een overzicht gepresenteerd met alle dossiers die u in het Wiebes-scenario heeft aangemaakt. Op basis van de geïmporteerde en ingevoerde grondslagen worden diverse statussen gepresenteerd. Voorbeelden daarvan zijn: 

 • Naam dossier;
 • Naam bedrijf;
 • Type aanspraken (ingegaan, premievrij of een combinatie van ingegaan en premievrij);
 • Partner van toepassing;
 • Status dossier;
 • Status beëindigingsbrief;
 • Gekozen scenario;
 • Partner akkoord.

Vanuit dit scherm kunnen de dossiers direct geopend worden, door te dubbelklikken op een regel.
Het is daarnaast mogelijk om een nieuw leeg dossier aan te maken.
Klik hiervoor op nieuw_dossier_donker.png. Het is ook mogelijk om een berekeningsdossier te importeren. Klik hiervoor op knop_importeren_grijs.png. Zie voor meer informatie over de importfunctie de Quick Guide: Importeren.
Tenslotte beschikt het Wiebes-dashboard ook over een analyserapportage. Klik daarvoor op knop_afdrukmenu.png.

Wiebes-dashboard Analyse Rapport
Het rapport wordt voor uw gemak gegenereerd in Word format. In het rapport zijn veel verschillende soorten informatie terug te vinden over uw DGA portefeuille. U krijgt dus een nog beter beeld van uw DGA portefeuille met het Analyse Rapport:

 • Portefeuille informatie
  Naast de bovenstaande informatie, heeft u op basis van het Analyse Rapport volledig inzicht in uw DGA portefeuille. Hierbij kunt u onder andere denken aan:
  - hoeveel dossiers u heeft opgenomen;
  - welke status de dossiers hebben.

 • Afgeleide informatie, o.a.:
  - hoe groot zijn de pensioenaanspraken in verhouding tot het ingevulde loon;
  - hoeveel DGA’s bereiken de komende jaren hun AOW-gerechtigde leeftijd.

 • Informatie per scenario, o.a.:
  - hoe vaak is gekozen voor een bepaald scenario;
  - hoeveel geld is er gemiddeld afgekocht of omgezet per dossier;
  - In hoeveel dossiers is gerekend met een alternatieve toekomstige opbouw. 

De informatie wordt gepresenteerd in zowel cijfers als grafieken, zodat u het direct en efficiënt in kunt zetten als management informatie voor uw organisatie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen