Volgen

Nieuw in versie 2017/4

Algemeen

 • Nieuwe overlevingstafel GBM/GBV 2011-2016
  In de software is de nieuwe overlevingstafel GBM/GBV 2011-2016 opgenomen.
 • Update rentes RJ-waardering pensioenaanspraken
  De door de SRA geadviseerde rentes zijn bijgewerkt tot en met 31-07-2017.
 • Staffels 2017 en 2018 toegevoegd:
  • de staffels uit het beleidsbesluit d.d. 20-01-2017, met pensioenleeftijd 67 jaar zijn toegevoegd;
  • de door het CAP gepubliceerde voorlopige staffels voor pensioenleeftijd 68 (V&A 17-002 d.d. 29-09-2017) zijn toegevoegd;
  • de definitieve staffels met pensioenleeftijd 68 jaar worden in december van dit jaar verwacht.

DIA Financiële Planning

 • De navigatie van de inventarisatie is verder geoptimaliseerd. Zo worden afhankelijk van de gemaakte keuze bij de vraag Soort dienstverband, alleen nog de daarmee verband houdende onderdelen en vragen getoond.
  Bijvoorbeeld: maakt u een financiële planning voor een DGA of IB-ondernemer, dan is het onderdeel ‘Vermogen zakelijk’ beschikbaar. Wisselt u naar iemand die uitsluitend in loondienst werkzaam is, dan verdwijnt dit onderdeel.
 • De melding bij het toevoegen van ‘Overig kapitaal’ bij Toekomstvoorzieningen is verholpen.
 • De melding bij het opslaan van uw advies in het onderdeel Advies & Conclusie is opgelost.

Wiebes-scenario

 • De berekening van de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW-bijdrage) is op 2 punten aangepast op basis van (V&A 17-031):
  • de ZVW-bijdrage moet worden berekend over het bruto inkomen (na aftrek pensioenpremie). Bij ingegane pensioenen dus over het bruto pensioen. Vervolgens dient dit uit het netto pensioen te worden betaald;
  • de ZVW-bijdrage wordt niet berekend over het afkoopbedrag.
   Het programma is op beide punten aangepast.
 • Het afkoop-scenario is verfijnd op basis van V&A 17-004, zodat:
  • bij voldoende vermogen om de belastingheffing over de afkoopsom te financieren, wordt vermeld dat de DGA een vordering krijgt op de BV;
  • bij onvoldoende vermogen om de belastingheffing over de afkoopsom te financieren, wordt aangegeven dat afkoop niet mogelijk is.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen