Volgen

Life events: mijn aanpassing in uitgaven wordt niet getoond

Het is in de Life Events mogelijk om het uitgavenpatroon aan te passen. Indien bij 'Gewenste inkomen opgeven via' gekozen is voor 'op basis van uitgaven', is het mogelijk de uitgaven aan te passen met een meer/minder systematiek. De aanpassingen worden toegepast in het Life Event voor zover deze opgegeven zijn vanaf de berekeningsdatum in het Life Event. 

Bij Stoppen met werken, is dat bijvoorbeeld de datum stoppen met werken of pensionering, en bij Echtscheiding is dat de datum echtscheiding. Alle wijzigingen die u opgeeft voor die datum, worden niet verwerkt in het Life Event. 

het is wel mogelijk om de wijzigingen van voor de wijzigingsdatum als eenmalige uitgave op te geven 1 dag na de berekeningsdatum. Dan wordt het vermogen direct aangepast op basis van die gecumuleerde uitgaven van vóór de berekeningsdatum.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen