Volgen

Waarom is er overlap tussen de tabblad 'Inkomen' en 'Vermogen'

Er is inderdaad overlapping tussen de gegevens op het tabblad inkomen en de gegevens op het tabblad Vermogen. Dat wil zeggen: het is mogeljk om op basis van het tabblad vermogen bijvoorbeeld: de Box3 heffing en de Inkomsten Eigen woning te berekenen.

In de systematiek van DIA is opgenomen, dat met de invoer op het tabblad Inkomen, in ieder geval in het eerste berekeningsjaar, aangesloten kan worden bij de huidige belastingaangifte en dus ook de belastingheffing en het belastbare inkomen in aansluiting op de aangifte worden berekend.

Bovendien is het mogelijk om alle fiscal gegevens te importeren op basis van een .XBRL bestand, zoals dat vanuit de aangiftesoftware voor uw cliënten wordt verzonden aan de belastingdienst en KvK (zie voor meer informative de Quick Guide Importeren).

Vanaf het tweede berekeningsjaar worden kapitalen, schulden, inkomsten en uitgaven doorgerekend met de opgegeven rendementen en indexaties. in de berekening van deze ontwikkeling worden de gegevens op het tabblad Vermogen gebruikt in plaats van de statische (wellicht zelfs verouderde) gegevens op het tabblad 'inkomen'.

Uitsluitend informative over toekomstige ontwikkelingen (toekomstige inkomsten en toekomstige alimentatie(verplichtingen) worden bijvoorbeeld wel gebruikt van het tabblad Inkomen.

In het adviseursrapport (beschikbaar in het afdrukmenu) is in excel format een jaarlijkse specificiatie van de (tussen)resultaten te zien voor nu en in de toekomst. 

 

Zie ook de vraag:

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen