Volgen

Is afkoop nog mogelijk bij onderdekking?

De belastingdienst geeft in V&A 17-004 antwoord op deze vraag. Indien de waarde in de onderneming groter is dan de verschuldigde loonheffing, mag alsnog afgekocht worden. het resterende deel van de afkoopwaarde blijft de onderneming dan verschuldigd aan de DGA.

Let op: aan stamrechtverplichtingen dient na afkoop ook nog steeds te kunnen worden voldaan!

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen