Volgen

Nieuw in versie 2017/4a

Waarom deze aanpassing
De programma’s Lijfrente en FM Aanvullend Pensioen & Lijfrente zijn voor wat betreft de berekening van de lijfrentepremieaftrek (2017 en voorgaande jaren), aangepast aan de actualiteit.
Vanzelfsprekend is tevens de rapportage aangepast.

Met deze aanpassingen bent u weer helemaal up to date voor de lijfrentepremieaftrek in de jaar- en reserveringsruimte over het jaar 2017, die uiterlijk 31 december van dit jaar geëffectueerd moet zijn.

Wat is er aangepast
De correctiefactoren voor de pensioenaangroei (factor “A”) zijn uitsluitend van toepassing in de jaarruimteberekening voor 2014 en 2015, mits deze pensioenaangroei niet is overgenomen uit het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Correctiefactor 35/37 wordt uitsluitend getoond voor de jaarruimteberekening 2014.
Correctiefactor 37/40 wordt uitsluitend getoond voor de jaarruimteberekening 2015.

Daarnaast is de toetsleeftijd voor de verhoogde premieaftrek in de reserveringsruimte in overeenstemming gebracht met de in het jaar van berekening geldende AOW-gerechtigde leeftijd.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen