Volgen

Verhoogde aftrek reserveringsruimte

 

De lijfrentepremieaftrek in de reserveringsruimte (artikel 3.127, lid 2 Wet IB 2001) kent drie maxima, waarvan het laagste bedrag moet worden toegepast.

Deze maxima zijn:

  1. de niet benutte jaarruimte in de 7 voorafgaande kalenderjaren;
  2. 17% van de premiegrondslag;
  3. € 7.167,- dan wel € 14.152,-. 

Het bedrag van € 14.152,- wordt ook wel de verhoogde reserveringsruimte genoemd. Deze verhoogde premieaftrek is uitsluitend van toepassing op belastingplichtigen die bij aanvang van het kalenderjaar waarop berekening va de premieaftrek betrekking heeft, een leeftijd hebben bereikt die ten hoogste 10 jaar lager is dan de in datzelfde kalenderjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd. 

Het gaat hierbij dus niet om de AOW-gerechtigde leeftijd van de belastingplichtige zelf, maar om de AOW-leeftijd die geldt in het desbetreffende kalenderjaar waarin de premieaftrek wordt berekend.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen