Volgen

Nieuw in versie 2017/5

Algemeen

 • update rentevoeten U-rendement en RJ-waardering pensioenaanspraken:
  De marktrente (gebaseerd op het U-rendement) en de door de SRA geadviseerde rentevoeten voor RJ-waarderingen zijn bijgewerkt tot en met 30-11-2017;
 • staffels 2018 toegevoegd:
  de definitieve staffels uit het in de Staatscourant gepubliceerde nieuwe staffelbesluit van 23 november 2017 voor pensioenleeftijd 68 (Jaargang 2017 Nr. 70303) zijn toegevoegd.

DIA Financiële Planning

 • XBRL import VpB aangepast:
  De import van een aangifte VpB in XBRL format is aangepast zodat de import voor meerdere ondernemingen tegelijkertijd ook verwerkt wordt;
 • automatische berekeningen toegevoegd:
  • werknemersbijdrage ZVW is aanpasbaar en wordt default berekend op basis van 5,4%;
  • algemene heffingskorting;
  • eigen woning-forfait;
  • de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling worden berekend indien u kiest voor het berekenen van de Winst uit onderneming.

In de eerste update van 2018 zullen wij meer heffingskortingen automatisch voor u laten berekenen.

 • huurinkomsten in box 3:
  Wanneer u een woning heeft opgegeven, kunt u de opbrengst en kosten van de verhuur opgeven. Het resultaat van de verhuur wordt vervolgens toegevoegd aan een vermogensbestanddeel of toekomstvoorziening van uw keuze:
  • box 3 vermogensbestanddeel;
  • bancaire lijfrente tot de AOW-leeftijd;
  • verzekerde lijfrente tot de AOW-leeftijd;
  • aflossen hypotheek.

Wanneer de AOW-leeftijd bereikt wordt, of als de hypotheek volledig afgelost is, worden de huurinkomsten aan een box 3 vermogensbestanddeel toegevoegd.

Wiebes-scenario

 • financial Planning vanuit het Wiebes dossier:
  U kunt nu aan een Wiebes-scenario dossier een Financial Planning dossier toevoegen. Alle relevante ingevoerde gegevens worden hierbij meegenomen naar het Financial Planning dossier. Denk daarbij aan de persoonsgegevens uiteraard, maar ook de waarde in box 3 na afkoop, de voorziening na omzetting of het pensioen na laten staan.
  Zie onze Quick Guide Financial Planning voor gedetailleerde informatie over deze mogelijkheid;
 • kortingsgrondslag na uitstel pensionering:
  Hoofdregel is, dat de afkoopkorting wordt verstrekt over de fiscale balanswaarde op de afkoopdatum. De korting mag echter niet meer bedragen dan 34,5% van de fiscale waarde ultimo 2015 (artikel 38o Wet LB). Dit komt voor ingeval van een ingegane uitkering, omdat de voorziening in die situatie daalt in plaats van stijgt.
  Voor pensioenaanspraken die in 2016 of 2017 zijn uitgesteld, geldt ook dat de fiscale voorziening gedaald is ten opzichte van de stand ultimo 2015. In deze gevallen herkende het programma die lagere stand niet voor de toepassing van artikel 38o Wet LB. Er was immers nog geen pensioenaanspraak ingegaan. Dat is nu opgelost. De toets vindt niet meer plaats op de ingangsdatum, maar op de hoogte van de voorziening.

De afkoopkorting wordt nu berekend over de laagste fiscale voorziening op afkoopdatum dan wel 31-12-2015.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen