Volgen

Waar vind ik het percentage werknemersbijdrage ZVW?

Dit percentage is uitsluitend van toepassing indien het daadwerkelijk loon wordt berekend. Kies dus op het tabblad Inkomen voor ‘berekenen’ in plaats van ‘jaaropgave’.


Vervolgens kunt u onder andere het percentage ZVW-premie opgeven. Default is dit ingesteld op 5,4% voor het jaar 2017.

Uiteraard geldt dit ook voor de partner indien u deze ‘uitgebreid’ meeneemt in de berekening.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen