Volgen

Doel van het programma Gouden Handdruk?

Met het programma Gouden Handdruk kan de hoogte van de gouden handdruk worden berekend uit losse elementen, via de kantonrechterformule 'oude' stijl (tot 1-1-2009), via de kantonrechterformule 'nieuwe' stijl (vanaf 1-1-2009) of via de 70%-formule (afgeleid van kantonrechterformule 'nieuwe' stijl). Het opgeven van een gouden handdruk kan uiteraard ook.

Het programma biedt vervolgens de mogelijkheid om de gouden handdruk om te zetten in een direct ingaande of uitgestelde periodieke uitkering dan wel fiscaal afrekenen.  Hierbij zij aangetekend dat de mogelijkheid een gouden handdruk om te zetten in een periodieke uitkering, ook wel bekend als de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting, in 2014 is komen te vervallen. 

Daarnaast is het mogelijk om te toetsen of de regeling bij ontslag kan worden aangemerkt als Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen