Volgen

Waarom wordt de berekende pensioenschade niet altijd uitbetaald?

De pensioenschadeberekening in het programma gaat uit van de maximale schade die kan ontstaan.

Er wordt geen rekening gehouden met de herintredingskans van de gerechtigde.

Hiermee wordt bedoeld, de mogelijkheid dat de werknemer een nieuwe dienstbetrekking vindt, waar pensioen kan worden opgebouwd.

Is dat wel het geval, dan is de schade kleiner. Dit is een kwestie van onderhandelen. De berekening uit het programma biedt dan een optimal uitgangspunt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen