Volgen

Waarom is er geen uitstelovereenkomst voor het uitstel van pensioenaanspraken opgenomen in het programma?

De mogelijkheid om pensioen uit te stellen wordt meestal in de pensioenbrief of het pensioenreglement opgenomen. Om het juridisch sluitend te hebben, worden de afspraken bij DGA's vastgelegd in de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een afzonderlijke overeenkomst is dan niet noodzakelijk.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen worden gemaakt in de module 'Pensioenbrieven' van Akkermans & Partners Software.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen