Volgen

Hoe bepaal ik de hoogte van de aanspraken bij echtscheiding?

In geval van verevening conform de Wet VPS zal het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moeten worden opgegeven.

Let op: dit kan dus afwijken van het tijdsevenredige ouderdomspensioen (zoals dat in het Akkermans & Partners Pensioenprogramma wordt berekend) op berekeningsdatum, indien de datum indiensttreding voor de huwelijksdatum ligt.

Het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen kan worden bepaald door het aantal huwelijkse jaren te delen door het aantal verstreken dienstjaren en deze factor dan los te laten op de tijdsevenredige aanspraak.

In geval van verrekening conform Boon/Van Loon is het op te geven ouderdomspensioen afhankelijk van het huwelijksgoederenregime.

Bijvoorbeeld, indien het huwelijk is gebaseerd op algehele gemeenschap van goederen dient het ouderdomspensioen te worden opgegeven dat zowel voor als tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Is sprake van huwelijkse voorwaarden, dan dienen deze te worden geraadpleegd voor welk gedeelte in de gemeenschappelijke boedel valt en derhalve verrekend dienen te worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen