Volgen

Houdt het programma rekening met aanspraken die elders zijn opgebouwd, zoals bij een BPF of BPR?

In het programma moet het te verrekenen of te verevenen pensioen worden ingevuld. Dit kan dus inclusief of exclusief het elders opgebouwde pensioen zijn. Indien op het tabblad 'Inbouw' aanspraken worden ingevuld, dienen deze in mindering te worden gebracht op de op te geven aanspraken, teneinde dubbeltelling te voorkomen. Het programma zal hieromtrent ook een waarschuwing geven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen