Volgen

Hoe wordt de verevening en conversie bij een ingegaan pensioen berekend?

Het echtscheidingsprogramma berekent alleen de verdeling van pensioenrechten op basis van verevening en conversie overeenkomstig met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Hierbij kan gekozen worden voor verschillende vereveningspercentages. Zowel ingegane als niet-ingegane pensioenen kunnen worden verevend of geconverteerd. Hierbij opgemerkt dat een ingegaan overbruggingspensioen (TOP) of prepensioen op grond van de Wet VPS niet wordt verdeeld. Alleen indien bij huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant anders is bepaald kunnen ook deze pensioenen verdeeld worden. Het echtscheidingprogramma sluit aan bij de Wet VPS. Verevening of conversie van een ingegaan TOP of prepensioen kan met het echtscheidingsprogramma dan ook niet worden berekend. Dit is verwerkt in versie 2011/1.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen