Volgen

Hoe wordt het nabestaandenpensioen bepaald in geval van conversie?

De Wet VPS schrijft voor, om in geval van scheiding het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen te verevenen.

De hoogte van het nabestaandenpensioen (NP) wordt vastgesteld aan de hand van de regels van de PW of artikel 3a Wet VPS als het een DGA betreft.

Hierin is bepaald dat de hoogte van het NP wordt bepaald als ware sprake van ontslag. De ex-partner houdt recht op het daadwerkelijk opgebouwde NP.

Er kan dan worden geopteerd voor een bedrag.

Indien u kiest voor percentage, wordt voor de bepaling van de hoogte van de aanspraak op nabestaandenpensioen rekening gehouden met de verhouding tussen de reeds verstreken diensttijd en de huwelijkse jaren. Het opgebouwde NP is immers niet afhankelijk van de huwelijkse periode.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen