Volgen

Waarom kan ik 5 periodes onderscheiden bij variabilisering?

Het aantal periodes is niet gebaseerd op een fiscale opvatting, doch op praktische ervaring.

Veelal wordt in de praktijk gestreefd naar een overzichtelijk verloop van het netto-inkomen, waarbij de periode tot de 65-jarige leeftijd een belangrijke is en de eerste 5 à 10 jaar ná de pensioenleeftijd.

Vervolgens ligt de levenslange periode het meest voor de hand, hetgeen resulteert in 3 respectievelijk 4 periodes. Er is een maximum gesteld op 5.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen