Volgen

Ga ik uit van een kapitaal óf uitkering bij een flexibiliseringsberekening?

Indien het gaat om flexibiliseringsmogelijkheden – zoals deze zijn opgenomen in de pensioentoezegging – dan is het gebruikelijk om uit te gaan van de uitkeringen.

Immers, in de pensioentoezegging is vastgelegd wat de hoogte van de te bereiken pensioenen op pensioendatum zal zijn.

Is er echter sprake van een verzekerd kapitaal waarbij de hoogte van de uitkeringen eerst op ingangsdatum wordt bepaald, dan kan een goede indicatie worden afgegeven van het effect van de flexibiliseringsmogelijkheden indien de kapitalen als uitgangspunt worden genomen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen