Volgen

Hoe kan ik een uitruil berekenen in Flex zonder een partner te hebben?

Uitruilen kan in het flexpensioenprogramma uitsluitend worden berekend indien er een partner is ingevoerd. Indien een ongehuwde zonder partner toch een indicatie wenst kan worden uitgegaan van het zogenaamde onbepaald man/vrouw systeem, waarbij iedere man een 3 jaar jongere vrouw heeft en iedere vrouw een 3 jaar oudere man. Door een fictieve partner in te voeren kan de uitruil worden bepaald. Uiteraard is dit volledig op individuele basis berekend. In geval van een collectieve regeling, dient uitruil voor mannelijke en vrouwelijke deelnemers gelijke uitkeringen op te leveren. Dit dient door middel van een ruilvoet te worden geëffectueerd. Voor beschikbare premieregelingen is feitelijk geen sprake van uitruil maar van aanwending van het beschikbare kapitaal.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen