Volgen

Wat is het doel van het programma Inhaal en Inkoop?

Doel van het programma Inhaal en Inkoop is om aan de hand van de ingevoerde gegevens de inhaal- en/of de inkoopruimte van een werknemer te bepalen. Deze ruimte wordt vervolgens omgerekend naar een koopsom die kan worden gestort op basis van de fiscaal toegestane beschikbare premiestaffel. In het rapport worden eerst de grondslagen van de huidige pensioenregeling aangegeven. Daarnaast worden per deelnemer de verschillende ruimtes weergegeven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen