Volgen

Wanneer is de vraag over evenredige inhaal op tabblad ‘Actuarieel’ relevant?

Op basis van het besluit van 16 juli 2005 is de evenredige inhaal van berekende inhaalpremies gecreëerd voor de jaren 2006 en 2007 met een maximum van 15 jaar. De evenredige financiering van de totale inhaallasten is gebaseerd op Vraag & Antwoord 05-071 van 30 januari 2006 van de fiscus. Daarin wordt een overgangsregeling beschreven die 2 jaar lang geldig was (tot en met 31-12-2007). Die periode betreft echter de voorwaardelijke toezegging van de inhaal aanspraken. De berekende ruimte in het programma kan in beginsel uiteraard nog steeds gezien worden als een last die ineens genomen mag worden. Het is toegestaan om dit evenredig over een aantal jaren uit te smeren. Tot en met versie 2008/1 van het programma was evenredige inhaal alleen mogelijk indien op het tabblad 'Grondslagen' bij de vraag 'Berekeningsjaar' 2006 of 2007 was ingevuld. Het aantal jaren was gemaximeerd op 15.

Vanaf versie 2008/1a is de koppeling van deze financieringsberekening aan de overgangsregeling vervallen en kan voor elk jaar evenredige inhaal worden gekozen. Het aantal jaren is daarbij niet meer gemaximeerd.

Let op dat deze evenredige inhaal alleen in het beschrijvende rapport wordt getoond.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen