Volgen

Gaat het programma uit van fictieve salarissen?

In het programma Inhaal en Inkoop is het mogelijk om op deelnemersniveau te kiezen voor de berekening van fictieve salarissen indien nodig en gewenst.

De salarissen vanaf 2001 dienen altijd de werkelijke te zijn.

Indien de indiensttredingsdatum van een werknemer voor 1 januari 2001 ligt, kan gekozen worden voor de berekening van fictieve salarissen voor de periode voor 2001. De herrekentabellen van de fiscus worden dan toegepast.

De oprenting van de resultaten uit eerdere jaren vindt niet plaats tot 2001 indien gekozen is voor het hanteren van fictieve salarissen. Vanaf 2001 worden alle berekende resultaten weer 'verhoogd' met 4%.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen