Volgen

Wat moet ik met de factor 35/37e doen in de jaarruimte 2014 berekening?

De factor 35/37e volgt uit artikel 15 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting. Daarin is opgenomen dat deze factor dient te worden toegepast op de factor A van dat jaar (gebaseerd op de pensioenopbouw in 2013).

Onderzoek bij enkele verzekeraars in afwachting van een antwoord van de belastingdienst, wees uit dat verzekeraars deze 35/37e in hun factor A toepassen.

Het ‘opnieuw’ toepassen van deze factor in de jaarruimte berekening, zoals u kunt zien in het rapport van de berekening, is dus niet van toepassing bij een UPO van een verzekeraar. In onze software is die factor dus ook niet opgenomen in de jaarruimte berekening.

Let op: indien u een DGA met pensioen in eigen beheer adviseert, dient u deze factor uiteraard nog wel toe te passen voor uw berekening van de optimale jaarruimte.

Omdat wij niet alle verzekeraars gesproken hebben en geen schriftelijk antwoord van de belastingdienst hebben ontvangen, kunnen wij niet verzekeren dat alle aanbieders deze factor ook daadwerkelijk toepassen. Desondanks hebben wij voor de zekerheid (de toepassing van 35/37e verlaagt immers de in te bouwen factor A en verhoogt dus de jaarruimte) deze factor én de factor 37/40e voor de berekening jaarruimte 2015, verwijderd uit onze standaard berekening.

De factoren zijn het gevolg van het feit dat de maximale opbouwpercentages in 2014 en 2015 zijn verlaagd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen