Volgen

Hoe wordt de pensioenaangroei (A) bepaald in geval van een beroepspensioenregeling?

Het pensioen wordt berekend volgens de rekenregels van de Beroepspensioenregeling zelf. Echter, het is vanaf 2001 ook mogelijk en fiscaal aanvaard indien de pensioenaangroei wordt bepaald alsof sprake is van een beschikbare premieregeling. De premie wordt dan aan de hand van een leeftijdsafhankelijke factor omgerekend tot een pensioenaanspraak.

Indien u van deze optie gebruik wenst te maken dient op het tabblad inzake de jaarruimte, de vraag pensioenaanspraken opgeven of berekenen te worden beantwoord met de keuze 'berekenen'. Vervolgens dient dan geen pensioenfonds te worden geselecteerd, doch de vraag of sprake is van een beschikbare premieregeling moet met 'ja' worden beantwoord. Vervolgens dient de premie te worden opgegeven en het programma berekent de pensioenaangroei (A).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen