Volgen

Hoe bereken ik de ´parttime´ factor A?

Indien uw klant parttime werkt, wordt de pensioenopbouw (jaarlijkse aangroei, factor A) naar evenredigheid bepaald.

De hoogte van de parttime factor A wordt berekend, door het opbouwpercentage te vermenigvuldigen met het parttime pensioengevend salaris minus de parttime franchise.

Het parttime pensioengevend salaris bedraagt uw parttime bruto salaris vermeerderd met eventuele beloningsbestanddelen die tot het pensioengevend salaris behoren.

De parttime franchise wordt berekend door de franchise te vermenigvuldigen met het parttimepercentage.

De berekende parttime factor A kunt u vervolgens invullen bij ‘Opgebouwd ouderdomspensioen voorgaand jaar’. U dient dan te kiezen voor het direct opgeven van de pensioenrechten.

U kunt ook het programma de parttime factor A laten berekenen. U dient dan te kiezen voor het berekenen van de pensioenrechten en ‘salaris-diensttijdregeling elders’. Bij het ‘pensioengevend salaris voorgaand jaar’ kunt u het parttime pensioengevend salaris invullen. Bij ‘type AOW’ dient u te kiezen voor ‘afwijkend bedrag’ en hier kunt u de parttime franchise invullen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen