Volgen

Wanneer krijg ik PSW, PW of LB teksten in de output?

Indien de vraag 'Ingangsdatum overeenkomst' op tabblad 'Regeling' niet is gevuld of een datum heeft die vóór 1-1-2007 ligt, is de output gebaseerd op de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW).
 
Indien de datum op of na 1-1-2007 ligt, wordt de vervolgvraag 'Valt de aanvullende regeling onder de pensioenwet' gesteld. Indien deze vraag met 'ja' wordt beantwoord, dan is de output gebaseerd op de Pensioenwet (PW).
 
Indien deze vraag met 'nee' wordt beantwoord, dan is de output gebaseerd op de Loonbelasting (LB).
 
De reeds bestaande DGA op 1 januari 2007 met een lopende pensioenregeling heeft tot 1 januari 2008 de keuze of hij zijn pensioen onder de bescherming van de Pensioenwet wenst te stellen of niet. De pensioenregeling voor een werknemer die vanaf 1 januari 2007 DGA wordt valt automatisch buiten de Pensioenwet.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen