Volgen

Waarom heeft niet elke pensioenbrief een bijzondere slotbepaling?

De bijzondere slotbepaling is alleen van toepassing op de goedgekeurde pensioenbrieven. Deze brieven hebben een uniek goedkeuringsnummer (kenmerk) en zijn opgenomen bij de voorbeelddossiers. De tekst van de bijzondere slotbepaling is ingevuld op het tabblad 'Aanpassing aanspraken' panel 'Aanpassingen en rechten werknemer' en vraag 'Tekst van de bijzondere slotbepaling'. Deze slotbepaling geldt uitsluitend bij integrale overname van de goedgekeurde pensioenbrief. U mag derhalve niets wijzigen aan deze pensioenbrieven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen