Volgen

Kan ik één pensioenbrief maken waarbij sprake is van een vast en variabel salaris?

Ja, het is mogelijk om een pensioenbrief te maken voor een regeling die valt onder de Pensioenwet met een vast en variabel salaris.

Echter, omdat onder de Pensioenwet het karakter van de pensioenovereenkomst van belang is, is het noodzakelijk dat beide onder dezelfde overeenkomst vallen.

Dit betekent dat in het programma bij een salaris-diensttijd regeling alleen een middelloonregeling gekozen kan worden voor het variabele salaris. In beide situaties is dan sprake van een uitkeringsovereenkomst.

Hetzelfde geldt voor een beschikbare premieregeling. Indien voor het vaste salaris sprake is van een beschikbare premieregeling, kan voor het variabele salaris ook alleen beschikbare premie worden gekozen.

In beide situaties is dan sprake van een premieovereenkomst. Indien u een andere combinatie wenst, dient u voor het variabele salaris een aparte pensioenbrief op te stellen en samen te voegen met de pensioenbrief voor het vaste salaris.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen