Volgen

Dient altijd een fiscale glijclausule opgenomen te worden?

Deze clausule kan alleen worden opgenomen indien de pensioenovereenkomst, voorafgaand aan inwerkingtreding, wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de fiscus. Indien de pensioenovereenkomst niet wordt voorgelegd, zijn de wettelijke bepalingen inzake de fiscale glijclausule niet van toepassing. Door middel van het ter beoordeling voorleggen van de pensioenbrief, aan de bevoegde inspecteur der belastingen, kan zekerheid omtrent de zuiverheid van de toegekende rechten worden verkregen. Voor de DGA met een regeling in eigen beheer is wettelijk geregeld dat een fiscale glijclausule niet is toegestaan. Wel kan een civiele glijclausule worden opgenomen teneinde de regeling te kunnen aanpassen, maar deze heeft geen fiscale werking.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen