Volgen

Hoe stel ik een kapitaal uit tot een later moment?

Het kapitaal wordt dan fictief opgerent naar de latere leeftijd of datum.

Om fictief op te renten met 1 of meer jaren moet de berekeningsdatum op de oorspronkelijke ingangsdatum worden gesteld. Het kapitaal wordt ingevoerd als 'beschikbare koopsom' en de uitkering wordt uitgesteld tot de latere leeftijd of datum. De uitkeringsduur is 1 jaar en de uitbetaling is 'per jaar' en 'vooraf'.

De uitkomst geeft het actuarieel opgerente kapitaal op de latere leeftijd of datum weer.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen