Volgen

Wat zijn de verschillen tussen ‘uitstellen’ en ‘laten staan’ van aanspraken?

Vanaf de overgangsdata 1 januari 2006, 1 januari 2014 en 1 januari 2015 diende iedere bestaande pensioenregeling aan een nieuw regime te worden aangepast.

Hierbij dient een keuze te worden gemaakt ten aanzien van de reeds opgebouwde rechten. Deze rechten kunnen worden uitgesteld tot de latere pensioendatum van het nieuwe regime, of blijven staan op de oorspronkelijke pensioenleeftijd.

De voorziening van de pensioenaanspraak verschilt in beide situaties. Bij 'uitstellen' is de voorziening in beginsel lager dan bij 'laten staan'.

Ingeval van uitstel wordt namelijk uitsluitend het ouderdomspensioen actuarieel herrekend naar de nieuwe pensioenleeftijd . De aanspraak op NP blijft gelijk ingeval van uitstel. Doordat het NP later uitgekeerd wordt, vertegenwoordigt dit een lagere waarde. Wel vindt een verhoging van het NP plaats in het nieuwe regime doordat er meer dienstjaren zijn dan voorheen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen