Volgen

Wat is het doel van het Pensioenprogramma?

Met het Pensioenprogramma kunnen pensioenberekeningen worden uitgevoerd, waarbij de hoogte van de te bereiken aanspraken op ouderdoms-, nabestaanden-, wezen- en overbruggingspensioen kunnen worden berekend. Tevens worden de hiermee corresponderende doelvermogens, reserves en/of premies bepaald. Het programma berekent de pensioenaanspraken en de bijbehorende reserves zolang er sprake is van pensioenopbouw.

Uiteraard is in het programma rekening gehouden met de inbouwmogelijkheden van reeds lopende voorzieningen, zoals verzekerde kapitalen of elders opgebouwde aanspraken bij een BPF/BPR/OPF of verzekeraar.

Ga voor meer informatie over het pensioenprogramma en de functies naar onze website

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen