Volgen

Wat is het doel van het Pensioenprogramma?

Met het Pensioenprogramma kunnen pensioenberekeningen, al dan niet in eigen beheer, worden uitgevoerd, waarbij de hoogte van de opgebouwde en te bereiken aanspraken op ouderdoms-, partner- , wezen- en overbruggingspensioen onder verschillende fiscale regimes  kunnen worden berekend.

Tevens kunnen de hiermee corresponderende doelvermogens, reserves en/of premies worden vastgesteld.

Het Pensioenprogramma berekent de pensioenaanspraken en de bijbehorende reserves zolang er sprake is van pensioenopbouw.

Sinds 1 juli 2017 is pensioenopbouw voor DGA’s in eigen beheer niet meer mogelijk. Vanaf deze datum bevat het programma geen inhoudelijke updates meer van nieuwe pensioenregimes. Het programma is nog steeds te gebruiken om bestaande dossiers te openen en om bestaande berekeningen te kunnen controleren.

Uiteraard is in het programma rekening gehouden met de inbouwmogelijkheden van reeds lopende voorzieningen, zoals verzekerde kapitalen of elders opgebouwde aanspraken bij een BPF/BPR/OPF of verzekeraar.

Ga voor meer informatie over het pensioenprogramma en de functies naar onze website

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen