Volgen

Hoe verwerk ik de knip berekening conform het besluit van 22 april 2003? (witteveenknip)

In de resolutie van 22 april 2003 wordt aangegeven dat er een knip in de opbouw van pensioenrechten plaatsvindt. De berekening in de programmatuur, gebaseerd op de uitgangspunten van deze resolutie, is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten van een berekening met een versie voorafgaande aan de omzetting.

De berekening is vanaf augustus 2003 omgezet. Hierdoor kunnen verschillen in de uitkomst ontstaan in vergelijking met een berekening gemaakt met een voorgaande versie.

De berekening is op de volgende punten verschillend, namelijk het salaris en de AOW-franchise.

In de huidige versie wordt het salaris en eventueel extra pensioengevend inkomen op het moment van overgang naar het Witteveenregime gevraagd. Daarnaast wordt de AOW van het jaar van overgang gehanteerd voor zowel de bepaling van het pre-Witteveen- als het Witteveen regime aanspraken. Met deze bedragen wordt eenmalig het Witteveen-excedent bepaald op het moment van overgang door van de aanspraken opgebouwd in het pre-Witteveen regime de aanspraken conform het Witteveen regime af te trekken.

De aanspraak op ouderdomspensioen, berekend conform het Witteveen regime, wordt normaliter berekend vanaf datum in dienst tot pensioendatum. Voor de bepaling van het op te bouwen en het opgebouwde ouderdomspensioen worden salaris en AOW van het jaar van berekenen gehanteerd.

In een voorgaande versie werden voor de bepaling van zowel de pre-Witteveen- als Witteveen regime aanspraken de grondslagen op de berekeningsdatum genomen. Dit betekent dat de AOW en het salaris van dat jaar worden genomen en niet van moment van overgang, indien deze niet gelijk zijn aan elkaar.

In de resolutie is een rekenvoorbeeld opgenomen. Deze kunt u via de Pensioendatabank raadplegen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen