Volgen

Waarom wordt in het UPO de totale pensioenaanspraak getoond?

Het is een bewuste keuze om in het UPO de totale pensioenaanspraak weer te geven.

Dus de totale aanspraak inclusief ingebouwde pensioenen en kapitalen en voordat de verdeling eigen beheer en verzekeren heeft plaatsgevonden.

In de praktijk zal in veel gevallen sprake zijn van een zogenaamd onbepaald verzekerd deel bij een DGA pensioen. Aangezien de DGA voor het verzekerde deel niet onder de Pensioenwet valt, zal de verzekeraar hiervoor geen UPO verstrekken.

Alleen vermelden van het deel in eigen beheer op de UPO geeft dan een vertekend beeld. Als de DGA deelnemer is aan de collectieve pensioenregeling of een BPF/BPR/OPF, zal de pensioenuitvoerder meestal wel een UPO verstrekken.

De aanspraken op dat UPO moeten dan in mindering worden gebracht op de aanspraken in de UPO uit het programma. Als gekozen wordt voor een berekeningsrapport zal in dat geval het eigen beheersdeel wel naar voren komen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen