Volgen

Waarom wijkt de berekende indicatie van de aanspraak af van het UPO?

Indien er sprake is van beschikbare premie en de berekeningsconstructie is ‘OP volledig in eigen beheer’, dan kunnen de indicatieve aanspraken op ouderdomspensioen en het bijbehorende nabestaandenpensioen ná pensioendatum in het berekeningsrapport afwijken van de aanspraken in het UPO.

In het berekeningsrapport wordt de indicatieve aanspraak berekend op basis van de actuariële fiscale grondslagen. In het UPO wordt de indicatieve aanspraak altijd berekend op basis van de actuariële commerciële grondslagen (het verbond adviseert 2,4% te hanteren, maar uitvoerders mogen hier zelf over beslissen).

Indien de actuariële grondslagen verschillend zijn, verschilt de daaruit berekende indicatieve aanspraak ook.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen