Volgen

Waarom is het partnerpensioen na uitstel geen 70% van het ouderdomspensioen?

Indien wordt gekozen voor uitstel van de opgebouwde aanspraken onder een regime, in het kader van het overgangsregime, naar een nieuwe pensioenleeftijd , berekent het programma voor het opgebouwde ouderdomspensioen (en het tijdelijk overbruggingspensioen) een excedent.

Omdat de opgebouwde aanspraken op partnerpensioen niet worden herrekend naar de nieuwe pensioenleeftijd daalt het partnerpensioen in verhouding tot het opgebouwde ouderdomspensioen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen