Volgen

Waarom negeert het programma mijn verzekerde kapitaal?

Indien de keuze is gemaakt voor volledig verzekeren, op basis van traditionele verzekeringsvormen dan vraagt het programma om een verzekeringsconstructie. Men kan kiezen uit drie opties:

  1. gemengd / bij leven / risico
  2. vaste termijn met erfrente
  3. vaste termijn met dalend risico

De reeds verzekerde kapitalen op het tabblad Inbouw, worden meegenomen in de berekening als de verzekeringsvorm gelijk is aan één van de vormen binnen de gekozen constructie. Hierdoor is het mogelijk dat als gekozen is voor gemengd / bij leven / risico, het kapitaal vaste termijn niet wordt herleid tot een pensioenbedrag. Via een tussenoplossing is het wel mogelijk om de juiste berekening te maken.

Kies tijdelijk voor een andere verzekeringsconstructie en het programma herleidt uit het kapitaal een pensioenbedrag. Dit bedrag kan alsdan worden ingevoerd bij Reeds verzekerde Pensioen, wanneer de originele verzekeringsconstructie weer is gekozen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen