Volgen

Kan ik salarisstijging conform fiscus combineren met indexatie opgebouwd pensioen?

Indien de feitelijke salarisstijging minder is dan het resultaat van het opgegeven voorindexatiepercentage en de salarisstijging conform de fiscus, kan de aanspraak als bovenmatig worden aangemerkt, met alle gevolgen van dien.

Let op, het programma voert geen toets uit, doch zal wel een waarschuwing tonen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen