Volgen

Hoe geef ik aan dat ik de aanspraken in het oude regime wil aanpassen?

Op het tabblad 'Overgangsrecht' in de groep 'Overgangsrecht ....' wordt de vraag gesteld of u de opgebouwde aanspraken in het oude regime wilt uitstellen of laten staan.

Indien wordt gekozen voor 'uitstellen' kunnen tevens de actuariële grondslagen (rekenrente en sterftetafel) worden ingevuld.

bij de overgang van Witteveen naar VPL, betroffen dit nog fiscale grondslagen. Bij latere overgangen naar VAP en Witteveen 2015, zijn dit commerciële grondslagen geworden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen