Volgen

Wordt bij een overbrugging ook de premie van een verzekerd deel overbrugd?

De premie van een verzekerd pensioen/kapitaal wordt niet overbrugd als de pensioenleeftijd bij VPL op 65 jaar staat. Dan wordt immers doorgewerkt tot leeftijd 65 en vormt de premie een reguliere jaarlast waarvoor niet gereserveerd mag worden.

Heeft de DGA een eerdere pensioenleeftijd, dan wordt alles actuarieel herrekend, inclusief het verzekerde deel en mag geen premie meer betaald worden.

Voor het tijdens de (pre-)Witteveen periode opgebouwde deel van het verzekerde pensioen wordt dan wel een evenredig deel van de premie overbrugd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen