Volgen

Hoe vindt de fiscale backservice berekening Witteveen plaats?

In de resolutie van 22 april 2003 wordt aangegeven dat er een knip in de opbouw van pensioenrechten plaatsvindt. Dit betekent dat reeds opgebouwde rechten op basis van het pre-Witteveen regime blijven gehandhaafd en dat een verhoging van het salaris niet leidt tot backservice berekend aan de hand van het opbouwpercentage van het pre-Witteveenregime.

De opgebouwde aanspraken in het pre-Witteveenregime worden eenmalig op de laatste dag van dit regime vastgesteld en ondergaan in de loop van de tijd geen wijziging. Het verschil tussen de aanspraken opgebouwd vanaf datum indiensttreding op basis van het pre-Witteveenregime en de aanspraken opgebouwd uitgaande van de fictie dat het Witteveenregime reeds vanaf de datum indiensttreding van toepassing is, wordt aangemerkt als Witteveen-excedent.

In het programma moet de berekening plaatsvinden conform Witteveenregime en waarbij sprake is van opbouw van aanspraken in het pre-Witteveenregime.

Bij 'direct opgeven' van het excedent kunt u zelf het Witteveen-excedent bedrag invullen en bij 'berekenen' van het excedent berekent het programma aan de hand van de gegevens met betrekking tot pre-Witteveen- en Witteveenregime het excedent bedrag. Bij 'extra pensioengevend inkomen regime' kunnen de inkomensbestanddelen worden ingevuld waarover in pre-Witteveenregime wel pensioen wordt opgebouwd maar in Witteveenregime niet. Dit excedent zal als een afzonderlijk recht moeten worden bijgehouden naast het totaal van de op basis van de Witteveenwetgeving op te bouwen aanspraken.

In het rapport wordt aangegeven hoeveel het excedent OP bedraagt. Daarnaast wordt een aanspraak op ouderdomspensioen berekend alsof de gehele diensttijd conform Witteveenregime wordt opgebouwd. De aanspraken samen vormen de totale aanspraak op ouderdomspensioen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen