Volgen

Waarom werkt de premiekoopsommethode niet?

U heeft een pensioen ingebouwd.

Het programma hanteert de premiekoopsommethode (of premie-bij-indiensttreding method), afhankelijk van de gemaakte keuze.

Een premievrij ingebouwd pensioen leidt tot een negatieve premie in de toekomst, waardoor een dalende reserve ontstaat. Dit is rekentechnisch niet gewenst.

Bij premievrije ingebouwde pensioenen dient u dus altijd de koopsommethode te hanteren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen