Volgen

Hoe werkt de AOW-inbouw in afwijkende situaties?

In het pensioenprogramma wordt de AOW-inbouw anders dan gebruikelijk bepaald, indien er sprake is van een salarisverlaging of een salaris lager dan de AOW-inbouw.

De AOW-inbouw dan gemaximeerd is en niet kan leiden tot een negatieve opbouw van het ouderdomspensioen.

Het gevolg hiervan is dat het op te bouwen ouderdomspensioen en het daarmee corresponderende doelvermogen en reserve hoger zullen zijn dan in de voorgaande versie.

Het overbruggingspensioen daarentegen zal, indien de pensioenleeftijd voor 65 jaar ligt, lager zijn dan in de voorgaande versie indien de ingebouwde AOW wordt overbrugd.

De ingebouwde AOW wordt gemaximeerd op het op te bouwen ouderdomspensioen indien het salaris lager is dan de AOW.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen