Volgen

Over welk salaris wordt pensioen opgebouwd?

U heft een salarisverloop ingevuld waarbij het salaris daalt  van 100 naar 20, vervolgens daalt naar 10 en daarna stijgt naar 120.

Het pensioenprogramma rekent ingeval van een eindloonregeling met het volgende een salarisverloop: 120, 120, 10, 120.

Dit kan in voorkomende gevallen niet gewenst zijn. Indien geen backservice gewenst is over de periode waarin werkelijk 20 verdiend is, kunt u het pensioensysteem wijzigen in middelloon en het door u gewenste dan wel met de fiscus afgestemde salarisverloop invoeren.

Het programma laat uitsluitend het laagste salaris buiten beschouwing bij de bepaling van de backservice en kan niet beoordelen of de overige ingegeven salarissen wel of niet gebruikelijk zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen