Volgen

Wat is het doel van het programma Wft-Proof Nazorg Dossier?

Het programma biedt een standaard hulpmiddel voor het scannen van zowel een collectieve, een individuele (gewone werknemer) als een pensioenregeling voor de DGA. Verder geeft het programma aanbevelingen in het kader van omzetting van de bestaande regeling naar een pensioenregeling die voldoet aan de huidige fiscale en civielrechtelijke eisen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen